1446 Reviews

Our Member Reviews

4.7/5

We can't do without cyclemasters

When Basic Fit throws out Cyclemasters, we will take out a subscription and start spinning at home. We can't do without Evert's spinning classes, he always lifts our spirits, for years already. In the meantime we have also taken the necessary (fun) classes from the other instructors and we enjoy our subscription to the fullest!

Wij kunnen niet zonder cyclemasters

Als Basic Fit Cyclemasters eruit gooit, nemen we toch zelf een abonnement en spinnen we voortaan thuis. Want spinning met Evert kunnen we niet missen, hij krikt ons humeur altijd weer op, al jarenlang. Inmiddels hebben we ook de nodige (leuke) lessen van de andere instructeurs gevolgd en genieten volop van ons abonnement!

Automatisch vertaald,

Hermien (The Netherlands) Verified user 4 months ago

Party with Evert

Simple app with a wide variety of programs. Cm is not only ideal to use if you only have a bike available but also the yoga section is of added value (especially if, like me, you are as limber as reinforced concrete). The contagious enthusiasm of Evert (and others) make the workout bearable. 5 stars from me.

Feest met Evert

Simpele app met een ruime variatie aan programma’s. Cm is niet alleen ideaal te gebruiken als je alleen een fiets ter beschikking hebt maar ook de yoga sectie is van meerwaarde (zeker als je net als ik zo lenig bent als gewapend beton). Het aanstekelijke enthousiasme van Evert (en anderen) maken de workout dragelijk. 5 sterren van mij.

Automatisch vertaald,

TIMK (The Netherlands) Verified user 4 months ago

Super good and inspiring

Did a lot of group classes in gym, by corona measures bought spinning bike and started spinning at home. A few times I did other online lessons and now I have become a member of cycle masters. Especially the lessons of Evert are very good and very inspiring, what a great guy.

Supergoed en inspirerend

Veel groepslessen in sportschool gedaan, door coronamaatregelen spinningfiets gekocht en thuis gaan spinnen. Een aantal keren andere online lesjes gedaan, nu lid geworden van cycle masters. Vooral de lessen van Evert zijn supergoed en heel erg inspirerend, wat een kanjer.

Automatisch vertaald,

Cor (The Netherlands) Verified user 5 months ago

challenging lessons

Nice very varied classes. Many different forms of training possible, both in terms of content, intensity and duration. Challenging and not boring. Sometimes you think of oyi is this right with my heart rate zones and yes you notice that you automatically end up in the right training zones by following them.

uitdagende lessen

Leuke zeer gevarieerde lessen. Veel verschillende vormen van training mogelijk, zowel naar inhoud, intensiteit als duur. Uitdagend en niet saai. Soms denk je van oei komt dit wel goed met mijn hartslagzones en ja je merkt dat je automatisch in de juiste trainzones terecht komt door hun te volgen.

Reaction from CycleMasters

Hi Els,
Iedere maand verloten we een maand gratis sporten onder de leden die een review over CycleMasters hebben achtergelaten. Deze maand ben jij een van de winnaars, gefeliciteerd! We zijn blij dat je zo enthousiast gebruikmaakt van de work-outs.
We voegen de maand gratis sporten als een tegoed toe aan je account.

Automatisch vertaald,

Els (Belgium) Verified user 5 months ago

Happy with cyclemasters

I did many lessons in the gym, bought a spinning bike and started spinning at home. I did other online lessons for a long time, now I have joined cyclemasters and was felled in the first week by the corona😂. Fortunately, I felt okay after 1.5 days, after 8 days I still test positive... Fortunately, I can now do cyclemasters at home, I am very happy with it!

Happy met cyclemasters

Vele lesjes in sportschool gedaan, door coronamaatregelen spinfiets gekocht en thuis gaan spinnen. Lang andere online lesjes gedaan, nu lid geworden van cyclemasters en gelijk 1e week geveld door jawel corona😂. Ik voelde me gelukkig na 1,5 dag al wel oké, na 8 dagen test ik nog steeds positief… gelukkig kan ik cyclemasters nu thuis doen, ben er erg happy mee!!

Automatisch vertaald,

Mo (Belgium) Verified user 5 months ago

Superfine experience!

Due to illness, I can't train outdoors for a while. Cyclemasters is the ideal alternative for training indoors, when the weather is bad or when it's already dark outside in the evening. Indoor training suddenly becomes really fun! It's great that I've discovered this!

Superfijne ervaring!

Door ziekte kan ik een tijdje niet buiten trainen, cyclemasters is het ideale alternatief om binnen te trainen, bij slecht weer of als het 's avonds al donker is buiten. Indoortrainingen worden plots echt fun! Zo fijn dat ik dit ontdekt heb!

Automatisch vertaald,

Jo (The Netherlands) Verified user 5 months ago

top app.

after a long search, I finally found a solution to build and maintain my fitness at home.

top app.

na lang zoeken heb ik eindelijk een oplossing gevonden om thuis mijn conditie op te bouwen en op punt te houden.

Automatisch vertaald,

bram (Belgium) Verified user 5 months ago

Very nice to train at home

Enjoying the different classes at home on my own Schwinn 800IC spinning bike and also relaxing and becoming Zen with the yoga classes.

Erg fijn om thuis te trainen

Heerlijk thuis op mijn eigen Schwinn 800IC spinningbike de verschillende lessen volgen en daarnaast ook nog heerlijk ontspannen en Zen worden met de yogalessen.

Automatisch vertaald,

Einar (The Netherlands) Verified user 5 months ago